Title Slide

Với khát vọng trở thành người đồng hành gia tăng giá trị cho khách hàng - những người đang đi tìm giải pháp tổng thể về thương hiệu, marketing và truyền thông, thực sự tác động đến hiệu quả kinh doanh
CREDENTIALS
Sứ mệnh

Sứ mệnh

Đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình tạo dựng, nâng tầm và phát triển các giá trị.
Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành lựa chọn agency đầu tiên trong tâm trí của những khách hàng EMERA đã từng phục vụ.
Hexagon Dots
BRANDING MARKETING TRUYỀN THÔNG

DỊCH VỤBRADING

Bạn có một sản phẩm - dịch vụ tốt, hãy để Emera thay bạn kể câu chuyện của bạn ra công chúng...

DỊCH VỤTRUYỀN THÔNG

Bạn có một sản phẩm - dịch vụ tốt, hãy để Emera thay bạn kể câu chuyện của bạn ra công chúng...

DỊCH VỤMARKETING

Bạn có một sản phẩm - dịch vụ tốt, hãy để Emera thay bạn kể câu chuyện của bạn ra công chúng...

Dự án tiêu biểu

Hexagon Dots

Đối tác

Tin Emera